Integrowanie społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz ludzi starszych; krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.