Organizowanie odczytów, seminariów i warsztatów jak również innych form działalności oświatowej; wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji; organizowanie staży, praktyk i szkoleń.